Om oss

Om lokalvård med Mellansvenska Städ AB

Alvar Svärling startade Mellansvenska Städ AB:s verksamhet 1957 i Uppsala. Han började sin karriär på cykel och kanske var det startskottet till Mellansvenska Städ ABs mijömedvetenhet? Med cykel, hink och trasa, samt handplockade skickliga människor började verksamheten att växa. Idag drivs företaget av hans tre söner. Företagets huvudkontor ligger i Uppsala och de olika distrikten fungerar som egna resultat- och budgetansvarsenheter.

Omsättningen är idag cirka 154 Mkr och det egna kapitalet 16 Mkr. Aktiekapitalet är 3 Mkr.

Mellansvenska Städ AB är Sveriges äldsta och största familjeföretag inom städbranschen och lokalvård med totalt 300 årsanställda och över 600 fasta kunder.

En Familjeägd städfirma

Verksamheten har växt sedan Alvar Svärling startade Mellansvenska Städ och idag drivs företaget av tre söner. Vi har distriktskontor över hela Mellansverige och vi är ett av Sveriges största städföretag och har 300 årsanställda samt över 600 fasta kunder. Vi samarbetar med leverantörer av tex entrémattor, gardintvätt, kaffeautomater och tvätt. Vi är även anknutna till följande organisationer:

 • Medlem i branschorganisationen SSEF
 • Delägare i SAF-Almega
 • Har avtal med Fastighetsanställdas förbund
 • Hängavtal med Kommunal
 • Byggnadsarbetareförbundet
 • HTF
 • Ledarna

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vårt ledningssystem bygger på ledorden kvalitet, miljö och arbetsmiljö. De ska tillsammans göra att vi levererar tjänster till kunden med hög kvalitet med miljövänliga metoder utförda av friska, engagerade och nöjda medarbetare. Vi kontrollerar detta genom avvikelsehantering, enkäter, kvalitetsuppföljning, miljöutredningar, kund- och personalmöten med mera. Förbättringsplaner och översikter implementeras och kommuniceras på alla nivåer i företaget.

Vi är ISO-certifierade

Mellansvenska Städ har varit ISO-certifierade sedan år 2000. Idag inom kvalitetsledning ISO 9001:2015 och miljöledning ISO 14001:2015. Interna revisioner genomförs 2 gånger per år och en extern revision utförs en gång per år av Nemko Sweden AB.

Miljö

Vår verksamhet påverkar miljön och lokalvård är en betydande faktor i det allmänna miljöarbetet. Via ökad kunskap och medvetenhet riktar vi företaget mot bättre miljöval. Vi arbetar aktivt med miljöarbete genom att:

 • Utbilda personal
 • Informera våra kunder
 • Ställa krav på leverantörer och tillverkare
 • Välj miljövänliga material och produkter
 • Miljöhänsyn i fokus

Vi verkar i en tid när miljöhänsyn blir allt viktigare, både för oss som lever idag och inte minst för kommande generationer. Därför förfinar vi fortlöpande vårt kvalitetsarbete genom att noggrant tillvarata erfarenheter och att hela tiden beakta miljöfrågorna. Detta gör att vi att vi förbättrar kunskapen om material, redskap och utförande mot målet att kombinera hög kvalitet med miljöhänsyn. Genom att alltid föra en öppen dialog och ökade krav på våra leverantörer ser vi till att stimulera utvecklingen av nya ideér som är bra för miljön, våra kunder och oss själva.

Organisationsummer:
556068-8300

VAT SE:
03-5560688300-01

Företaget är försäkrat viaLänsförsäkningar (nr. 226529-19) med bl.a. 10 Mkr för person- och sakskada.

Boka din kvalitetssäkrade städning idag