Trappstädning

För att hålla trapphus, trappor och entréer i gott skick och minska slitage är professionell trappstädning viktigt. Inte minst för att ge ett gott intryck till boende och besökare så att de känner sig välkomnade. Vi ser till att dina trapphus och entréer är rena, trygga och trivsamma.

Trapphuset är det första man besöker efter att ha varit utomhus, vilket innebär att det är platsen som utsätts för mest smuts och väta. Det samlas ofta grus, pollen, damm, slask och annat som är lätt att få med sig in under skorna. Underhålls inte trapphuset leder det till att smutsen dras vidare runt på andra platser i byggnaden också, som in i lägenheter, på kontor eller andra platser. Ett dåligt underhållet trapphus kan även öka risken för skadegörelse vilket i sin tur genererar ytterligare kostnader och otrygghet för gäster och boende.

Hur ofta ska en trappstädning genomföras?

För att avgöra hur ofta trappstädningen ska genomföras krävs mer bakgrundsinformation. Flera faktorer påverkar hur ofta en trappstädning krävs, så som hur många personer som är i rörelse, hur många våningar det gäller, om utomstående har tillgång till trapphuset och hur området utanför trapphuset ser ut. Under vinterhalvåret är det fördelaktigt att ha en högre frekvens på trappstädningen än under sommarhalvåret. När er bostadsrättsförening eller ert bostadsbolag väljer att anlita ett städbolag för städning av fastighetens trapphus, har ni möjlighet att anpassa städprogrammet efter era behov. Det innebär att ni själva kan avgöra hur frekvent städningen bör ske.

Vad ingår i en trappstädning?

Vid trappstädning sker en grundlig städning av entréer, trappor och övriga gemensamma ytor som tex. hiss. Vi utgår från en generell lista som går att anpassa efter era behov. Det går även att beställa storstädning av andra gemensamma utrymmen så som tvättstuga, cykelrum och källare.

Det som ingår i en trappstädning är följande:

• Sopning & moppning av trappor, vilplan, entréplan och hissgolv
• Våttorkning eller moppning av trappor, vilplan, entréplan och hissgolv
• Putsning av entrédörr, glas och metalldetaljer
• Spegelputsning och glasputsning i hiss
• Tömning och rengöring av entrématta
• Våttorkning av trappräcken och socklar, åtkomliga element och namntavlor
• Avfläckning av nåbara väggpartier

Hur går en trappstädning till?

Vi tar med oss all utrustning som behövs som och behöver enbart tillgång till el och vatten. Vi anpassar städningen efter dina behov och de tider som passar dig. Priset är beroende av omfattningen av städningen och det är därför bäst om ni ta kontakt med oss för en kostnadsfri offert på trappstädning.

Bild på tre städare från Mellansvenska städ

Professionell städning sedan 1957

Vi vill att du som kund ska få en noggrann städning utförd med miljövänliga produkter av personal som är engagerad. Detta gör på många platser i Sverige ända sedan 1957. Här kan du läsa mer om oss och vårt miljöansvar.

Några av våra andra tjänster:

För mer information och ett prisförslag, hör av dig till oss så diskuterar vi era individuella behov och ser till att ge er en skräddarsydd lösning.