Städning av sjukhus, vård & omsorg

Om du är verksam inom hälso- och sjukvård så är du väl medveten om den vårdrelaterade problematik som finns vad gäller infektionsrisk, smittspridning och trivsel i kombination med städning. Mellansvenska städ har lång erfarenhet av att säkerställa renligheten i verksamhetskritiska miljöer och sänker risken för infektioner och smittspridning genom systematiskt arbete.

Systematiskt arbete innefattar flera saker, allt från specifik åtgärdsordning till vårdspecifika insatser som punktdesinfektion av kroppsvätskor, akutstädning, punktstädning vid spill, slutstädning vid utcheckning av patient, patientnära ytor och specifika kritiska punkter på vårdenheten.

Verksamhetskritisk städning

Städning på sjukhus, kliniker och mottagningar anses verksamhetskritiskt, där krävs det daglig städning för att undvika stora konsekvenser som spridning av patogena mikroorganismer med potentiellt livshotande utfall. Eftersom hälso- och sjukvården är en samlingsplats för många människor så samlas och sprids här en mängd partiklar och mikroorganismer. Därför är rengöring och städning en kritisk del av det fullständiga smittförebyggande arbetet.

Utöver en minskad smittspridning och infektionsrisk bidrar även en daglig kontinuerlig städning till hög trivsel hos patienter och medarbetare samt till ett positivt helhetsintryck av lokalen. Vi ser till att era sjukhusmiljöer blir rena och trygga och kan stödja era patienter och deras familjer genom deras återhämtning och tillfrisknande.

Lokaler för en säkrare miljö

För att underlätta städning och inomhusmiljö positivt så kan det vara bra att se över utemiljöerna och entréerna så att de utformas gynnsamt för att undvika att onödig smuts dras in. Möbler och övrig inredning bör ha avtorkningsbara material som är lätta att underhålla och städa. Dammsamlande objekt eller möbler bör undvikas i största möjliga mån. Ytor hålls fria från överflödigt material och utrustning samt underhålls och repareras vid behov. Ventilationen får underhåll och fungerar som den ska. Säkerställs dessa punkter så är det lättare att säkerställa en trygg miljö för alla på plats.

Kontakta oss för rådgivning och planering kring städning inom vård och omsorg, vi ser alltid till att tillhandahålla en skräddarsydd lösning utefter era behov.